Welkom bij de zoekmachine van RijBij.nl

Welkom bij Rijbij.nl, de zoekmachine waar u op een eenvoudige manier snel een rijschool in de eigen regio zult vinden.

Voor het snel vinden van een rijschool gebruikt u Rijbij.nl, de zoekmachine met meer dan 5000 rijscholen, en voor actuele informatie over regels, wetgeving en voorwaarden bij het verkrijgen van een rijbewijs gaat u naar het CBR .

De kracht van onze zoekmachine zit hem in de eenvoud. Zoek op postcode of plaats. Van iedere rijschool staan standaard naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer vermeld. De rijscholen vullen hun standaardinformatie zelf verder aan. Bent u rijschoolhouder? Klik dan hier om u aan te melden.

Je rijschool in het zonnetje zetten?

Heb je een leuk verhaal over je rijschool? Wil je je instructeur in het zonnetje zetten?

Stuur dan je verhaal naar ons. Wordt je verhaal uitgekozen, dan komt het op deze site en krijgt je instructeur een dinerbon t.w.v. € 50,00! Klik hier om je verhaal te melden.


RijBij.nl stelt de inhoud van deze website uiterst zorgvuldig samen. Het kan desondanks voorkomen dat informatie niet correct is. Bij gebruik van onze zoekmachine gelden de voorwaarden die we hebben vastgelegd in onze disclaimer.

© bij RijBij.nl. RijBij.nl is een initiatief van Uwilthosting.nl.